Praktijkinformatie

Balie Severen huisarts

Spreekuren

Afspraak maken:

Wanneer u de huisarts belt krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u waarvoor u belt. Zij stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Dit heet triage.

Triage zorgt ervoor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven. Het gaat er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijv. bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite) en bij de juiste hulpverlener. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts.
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner.
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze praktijkassistenten hebben hiervoor de noodzakelijk aanvullende cursussen gevolgd. Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.


Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?

Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.

 

U kunt ook digitaal een afspraak inplannen via het patiëntenportaal. Op deze website kan dit onder het kopje home. U kunt op deze manier direct in de agenda een afspraak inplannen. Ook kunt u hier na beoordeling door de arts uw bloeduitslagen inzien.

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van beeldbellen. U kunt dan de huisarts zien en spreken met behulp van uw eigen computer, tablet of smartphone. Vraag naar de mogelijkheden bij de assistente..

 

U kunt ook gebruik maken van een E-(mail)consult voor korte (niet spoedeisende) vragen, waarvoor u niet per se op het spreekuur hoeft te komen. Wij streven ernaar uw bericht binnen 2 werkdagen te beantwoorden. U moet wel eerst zijn aangemeld voor het patiëntenportaal.

.
Visites
Wij vragen u vriendelijk een visite vóór 11.00 uur aan te vragen.

Bereikbaarheid praktijk:

De praktijk is elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8.00-12.30 uur en tussen 13.30-17.00 uur. U kunt dan bellen voor het maken van een afspraak op één van onze spreekuren, vragen om medisch advies of andere vragen stellen aan de assistente.

 

Tussen 12.30 en 13.30 uur is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen (keuze 1).
.

Spoedgevallen:

Bij spoed kunt u altijd terecht. Na een triage zal de assistente samen met de huisarts inschatten welke hulp nodig is: waar, wanneer en door wie.
.
Bij spoed: bel 043-363 49 64 en kies dan een 1. 

 

Avond-, nacht- en/of weekendzorg:

Voor spoedzorg tussen 17.00 en 8.00 uur en in de weekenden belt u met de Huisartsenspoedpost Maastricht & Heuvelland: 043 – 7500123..
Adres: P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
www.hapmaastricht.nl

Waarneming:

Herhaalrecepten:

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via onze receptenlijn. Bel ons telefoonnummer 043-363 49 64 en kies dan een 2. Wilt u de volgende gegevens duidelijk doorgeven: uw naam, geboortedatum, naam medicijn, gebruik/dosering en apotheek.

Als u vóór 12.00 uur bestelt, kunt de volgende werkdag de medicatie afhalen bij uw apotheek.
.

Vanaf 1 mei 2021 is het mogelijk om via het patiënten portaal uw (chronische) medicatie te bestellen. Om gebruik te maken van deze service kunt u zich via Uw Zorg Online registreren. Registreert u zich dan via Uw Zorg Online, via onze website (rechterblok patiënten portaal) of via de app op uw telefoon.

Jan spreekkamer huisarts Amby

Praktische info

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Huisartsen
Dhr. J.R.M. Gootjes, praktijkhouder-huisarts (maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag)
Mw. K. Boots, waarnemend huisarts (dinsdag-donderdag)

Severenstraat 4A 02
6225 AR Maastricht
Tel: 043-363 49 64

Assistentes
Lilian de Liège – Bovens
Inge Brouwers – Vrieselaar
Ilona Stijnen – Janssen

U kunt bij de praktijkassistentes terecht voor een aantal medische handelingen: onderzoek van bloed en urine, het meten van de bloeddruk, oren uitspuiten, wondverzorging, injecties, ecg, vaatonderzoek, zwachtelen, gehoortest.

Ook kunt u bij hen terecht voor andere vragen of als u advies nodig heeft. Een belangrijke taak van de praktijkassistentes is het plannen van het spreekuur. Daarom zullen zij u vragen voor welk probleem u de dokter wilt bezoeken.

Inschrijven nieuwe patiënt

Inschrijven
.
Wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt in onze praktijk dan plannen we graag een kennismakingsgesprek met u in. Neemt u contact op met de praktijk voor verdere informatie. 

Foto balie inschrijving de Wit huisarts
Klacht huisarts de Wit ?

Klacht, compliment of suggestie

Vanzelfsprekend doen de medewerkers van onze praktijk er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Klachten, opmerkingen of suggesties ter verbetering van de zorg horen wij graag van u. Laat ons dit weten! 

Graag gaan we met u in gesprek en zoeken we samen naar een oplossing. Wilt u een klacht liever schriftelijk indienen? Dat kan eenvoudig met dit online klachtenformulier.
.

Mocht u desondanks niet naar tevredenheid zijn geholpen of is het probleem niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich laten ondersteunen door de klachtenregeling van de SKGE, klik hier.


.

Uitwisseling medische gegevens

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) kunnen artsen uw relevante medische gegevens inzien. Bijvoorbeeld als u op de huisartsenpost komt of in een ziekenhuis. U kunt via dit formulier aan ons aangeven of u wilt dat we uw gegevens wel of juist niet aan het LSP moeten aanbieden.
.
Als u het formulier invult zorgen wij dat uw keuze bij het LSP wordt doorgegeven. Iedereen die via het LSP in uw
dossier kijkt wordt geregistreerd zodat u altijd kunt nagaan wie in uw dossier heeft gekeken en met welke reden. Kijken in uw dossier kan pas nadat u toestemming heeft gegeven.
.
U kunt altijd uw toestemming weer intrekken.
.
Kijk voor meer informatie over het uitwisselen van medische gegevens via het
LSP op www.volgjezorg.nl.

Telemonitoring en thuismetingen

Wij bieden als praktijk in verschillende gevallen de mogelijkheid om metingen thuis uit te voeren. Dit wordt ook wel telemonitoring genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het monitoren van het hartritme met behulp van een holter of een (24 uurs-)bloeddrukmeting. U krijgt in zo’n geval van onze praktijk de apparatuur mee naar huis en de instructies om op verantwoorde wijze zelf de meting uit te voeren.

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen. U wordt verzocht een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

rijbewijskeuring
Translate »
Call Now Button